Wij ten tijde van Corona

Waneer zijn we niet aanwezig?

openingstijden ten tijde van Corona vanaf 15 juni 2020

Dagbesteding Dag Hamelen is een dagbesteding gericht op activering in een sociale omgeving voor 40 plussers met een beperking.
De helft van de 25 cliënten woont in hetzelfde gebouw waar Dag Hamelen gevestigd is, Huize Kohlmann, op de 1e of 2e verdieping en wordt begeleid door het RIBW (Regionaal Instituut voor Begeleid Wonen).
De andere helft komt op eigen gelegenheid naar Dag Hamelen.

Na de persconferentie half maart hebben we ervoor gekozen de fysieke dagbesteding te sluiten vanwege het feit dat deze zich in hetzelfde gebouw bevindt als twee verpleegafdelingen van Insula Dei op de 3e en 4e verdieping.

We hebben onze cliënten vanaf dat moment op dagbesteding geboden, kaarten verstuurd, gebeld en ontmoet op veilige afstand.
Toen de maatregelen versoepeld werden, hebben we Dag Hamelen heropend op dinsdag 2 juni in de eigen ruimte in Huize Kohlmann. In die eerste 2 weken hebben we iedere cliënt de gelegenheid geboden één keer per week naar Dag Hamelen te komen. We ontvingen de externe cliënten en de RIBW-cliënten woonachtig op de 1e en 2e verdieping van huize Kohlmann gescheiden van elkaar.
In dit plan van aanpak hebben we de frequentie van dagbesteding bij Dag Hamelen opgevoerd vanaf maandag 15 juni 2020. In deze 2e fase komen de externe cliënten weer hun gewone aantal dagdelen naar Dag Hamelen, zij het soms op afwijkende momenten). Alle RIBW-cliënten die in huize Kohlmann wonen komen 2 x per week op vaste dagen in de ochtend naar Dag Hamelen. Deze frequentie zal in de 3e fase worden opgehoogd bij diegenen die een beschikking hebben van meer dan 2x per week.
Wanneer de 3e fase zal ingaan, hangt af van het opheffen van de isolatiemaatregelen voor de RIBW-cliënten van Huize Kohlmann.
Doorgevoerde aanpassingen
In alle gevallen geldt dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat cliënten/vrijwilligers die ziek zijn, gevraagd wordt thuis te blijven.
Bij lichamelijke klachten vragen begeleiders en vrijwilligers direct een test aan en blijven thuis tot de uitslag van de test bekend is. Indien deze negatief is, kunnen zij opnieuw ingezet worden.

Openingstijden
Dag Hamelen heropent in 3 fases:
1e fase (week 23 en 24):
De eerste 2 weken was Dag Hamelen geopend op 4 dagdelen, te weten dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur voor externe cliënten, woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur voor de cliënten van de 1e verdieping van huize Kohlmann, donderdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur voor de cliënten van de 2e verdieping van huize Kohlmann en donderdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur voor de overige externe cliënten.

2e fase (vanaf week 25):
Tijdens de tweede fase is Dag Hamelen geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Voor iedere cliënt wordt het aantal dagdelen uitgebreid van 1 naar 2 per week. De ochtenden blijven gereserveerd voor de intern wonende RIBW cliënten en de middagen voor extern wonende cliënten. De cliënten van de 1e verdieping zijn welkom op dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur. De cliënten van de 2e verdieping zijn welkom op donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur. De externe cliënten zijn welkom op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur.
3e fase:
Zodra de isolatie rondom de RIBW-cliënten van de 1e en 2e verdieping wordt opgeheven, wordt een nieuw bezettingsoverzicht samengesteld.

Groepsgrootte
Er is ruimte voor maximaal 10 cliënten. We streven ernaar de groepsgrootte te beperken tot maximaal 8 cliënten in de hoofdruimtes en maximaal 2 in het aangrenzende atelier. Daarnaast zijn wij zelf aanwezig en 1 vrijwillig(st)er.
Gedurende de Corona maatregelen is het helaas niet mogelijk voor de bezoekers uit de wijk om bij ons binnen te lopen. Er hangt een mededeling aan de buitendeur dat Dag Hamelen vooralsnog alleen toegankelijk is voor een besloten gezelschap.

Indeling ruimte
Dag Hamelen beschikt over 3 ruimtes. De hoofdruimte bestaat uit 2 delen (de hoofdruimte en de caféruimte) die door een glazen wand en een glazen schuifdeur worden gescheiden van elkaar.
We hebben in beide ruimtes 7 tafeltjes geplaatst. In de hoofdruimte staan de tafels en stoelen in een cirkel, waardoor de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Elke cliënt zit zoveel mogelijk aan een eigen tafeltje.
In het zogenaamde RIBW-café staan 6 tafels tegen elkaar, 3 in de lengte, 2 in de breedte, zodat er één grote tafel ontstaat. Omdat de RIBW-cliënten van beide afdelingen mogen worden beschouwd als één gezin en voor hen de 1,5 meter eis niet geldt, kunnen zij van deze setting gebruik maken, vergelijkbaar met de oude, van voor de Corona-crisis.
De derde ruimte is het atelier. Dit is ons kantoor dat we omgebouwd hebben tot schilder- c.q. autistenruimte. In het atelier is maximaal ruimte voor 2 personen op een afstand van ruim 1,5 meter van elkaar.
Deurbeleid
Er zijn 2 ingangen: onze eigen ingang aan de Damstraat en de ingang in huize Kohlmann via de gang in het gebouw.
We blijven de huidige ingang aan de Damstraat gebruiken als hoofdingang voor de cliënten die van buiten komen.
Onze toegangsdeur aan de Damstraat blijft afgesloten (de sleutel blijft in het slot zitten) en wordt door Egbert geopend voor cliënten en eventuele vrijwilligers, mits ze op de gastenlijst van dat dagdeel staan. Aan iedereen die binnenkomt, wordt gevraagd of er verkoudheidsklachten zijn of verhoging c.q. koorts, bij de persoon zelf of bij eventuele huisgenoten. In die gevallen wordt de toegang geweigerd.
Egbert houdt de bezoekerslijst bij. Hij vraagt de binnengekomen persoon de handen te wassen of desinfecterende handgel aan te brengen. Daarna kan bezoeker plaatsnemen op zijn plaats, herkenbaar aan de mok met de eigen naam erop.
Aan het einde van het dagdeel verlaten de cliënten één voor één de ruimte met inachtneming van de vereiste onderlinge afstand. Er hoeven door deze werkwijze geen looprichtingen aangegeven te worden.

Tafelindeling
De tafelindeling wordt vooraf vastgelegd door Renée en Egbert. De tafels staan op een dusdanige wijze dat cliënten langs hun tafel kunnen lopen naar het toilet en daarbij de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Drink- en eetbeleid
Renée verzorgt de koffie en thee vanaf een trolley. Elke cliënt en bezoeker heeft een eigen mok met naam. Renée komt langs met de kar en schenkt koffie of thee in, zorgt voor melk, suiker, zoetje en lepel. Ze vraagt welke soort thee gewenst wordt en reikt die uit.
Is er een versnapering, dan legt Renée deze voor ieder apart op een schoteltje en deelt deze uit.
Etenswaren mogen niet worden gedeeld. Dit blijven we herhalen.
De afwas wordt aan het einde van het dagdeel gedaan door begeleiding, niet door cliënten.

Indeling cliënten per ruimte per weekdag in 2e fase
Maandag gesloten

Dinsdagochtend:
RIBW 1e verdieping: 6 personen in RIBW-café,  1 persoon in atelier

Dinsdagmiddag:
Hoofdruimte: 8 personen
Atelier: 1 persoon

Woensdagochtend:
RIBW 1e verdieping: 6 personen in RIBW-café, 1 persoon in atelier

Woensdagmiddag:
Hoofdruimte: 7 personen
Atelier: 1 persoon

Donderdagochtend:
RIBW 2e verdieping: 6 personen in RIBW-café

Donderdagmiddag:
Hoofdruimte: 9 personen
Atelier: 1 persoon

Vrijdagochtend:
RIBW 2e verdieping: 6 personen in RIBW-café

Vrijdagmiddag: 7 personen
Atelier: 1 persoon

Activiteiten:
We leggen de nadruk op activiteiten die solo kunnen worden gedaan, zoals kleuren, woordpuzzels en lezen. Elke cliënt ontvangt een eigen map met eigen materiaal. De map wordt voor en na elk gebruik gedesinfecteerd.
Spelletjes
De materialen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd. Degenen die een spelletje willen spelen, desinfecteren hun handen vooraf. Wie wil, draagt handschoentjes; er zijn handschoentjes beschikbaar in de maten S, M en L.
De blokjes worden op een mobiele plaat gelegd en na iemands beurt doorgeschoven naar de volgende speler.

Muziek
Wanneer een aantal cliënten daar animo voor heeft, kan er muziek afgespeeld worden via Spotify op de mobiele telefoon van Egbert of Renée. Dag Hamelen heeft vanwege de Coronacrisis een Sound Box aangeschaft waarmee op donderdagmiddagen een verzoekplaten-muziekmiddag georganiseerd werd. Vanwege het grote succes continueren we dit succesnummer dus in kleine kring.

Films kijken
Het kijken van films kan in de RIBW-caféruimte waar de TV aan de muur hangt. In de open kast staan DVD’s waaruit gekozen kan worden.

Extra activiteiten
Wanneer er animo voor is, zal er met cliënten gewandeld worden, maximaal een half uur per persoon en met maximaal 2 cliënten samen met de begeleider. Dit natuurlijk met de in achtneming van 1,5 meter afstand.

Soep maken
Er bestaat de mogelijk om soep te maken voor de andere dagbesteding in het gebouw. Eén van onze cliënten kan aan het aanrecht staan werken. Deze activiteit nemen we over van het andere dagcentrum. De gemaakte soep wordt dus niet gegeten door de cliënten van Dag Hamelen.

Hygiëne
Zowel aan het begin als aan het eind van de openingstijd worden de tafels, de stoelen en de keukenruimte schoongemaakt. De vaat wordt na de afwas op de trolley verzameld, de mokken van cliënten/vrijwilligers van de volgende dag alvast klaargezet. Cliënten wassen hun handen bij binnenkomst en na elke toiletgang. In iedere ruimte staat een desinfecterende hand-gel voor gebruik bij behoefte.
Bij alle wasbakken staat desinfecterende handzeep, hangt een poster met handwas-instructies en hangen dispensers met papieren handdoekjes.
De ruimte wordt 3x per dag ontsmet volgens protocol (lichtknoppen, deurklinken, etc.) en aan het einde van de week grondig schoongemaakt. De toiletgroep wordt minimaal 2 maal per dag schoongemaakt.

Ventilatie
In iedere ruimte is een klapraam aanwezig dat tijdens de openingstijden openstaat. Hiermee zorgen we voor voldoende ventilatie.
Voor het handelen in onverwachtse situaties die niet op anderhalve meter afstand gedaan kunnen worden (zoals EHBO bieden of bij zeer heftige emoties) zijn extra hulpmiddelen aanwezig: mondmaskers, een spatbril en schort.

Tot slot
Zodra de cliënten van de 1e en 2e verdieping niet meer in quarantaine hoeven te blijven, gaat de 3e en laatste fase van start, waarbij alle cliënten van beide ruimtes gebruik kunnen maken.
Dan zullen ook weer bezoekers welkom zijn bij Dag Hamelen.
We houden de veranderende wetgeving en persconferenties goed in de gaten. Mocht er verandering optreden in het landelijke beleid ten opzichte van dagbesteding, dan zullen we daar uiteraard gehoor aan geven.

Renée en Egbert, 12-06-2020